Gidiyor musunuz? :(

To be Travel, her daim sizlere en güzel deneyimleri, en ayrıcalıklı şekilde yaşatmaya devam edecek. Bizden haberler almak için bültenimize kayıt olabilirsiniz!

Kullanıcı Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu sözleşme Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. Deniz Yıldızı İş Merkezi No:1 Beşiktaş, İstanbul adresinde Be Bireysel Hiz. Ve Kart Hiz. San. Tic. A.Ş. ile www.betravel.com.tr ’ye üye olan kullanıcı arasında, kullanıcının www.betravel.com.tr ’ye üye olması amacıyla, sözleşmenin ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, www.betravel.com.tr ’ye üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütün ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

2. TANIMLAR

www.betravel.com.tr : Be Bireysel Hiz. Ve Kart Hiz. San. Tic. A.Ş. 
Kullanıcı : www.betravel.com.tr ’ye üye olan ve www.betravel.com.tr adresinde sunulan hizmetlerden, iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler.
Ürün: Uçak bileti, otel konaklama, araç kiralama, transfer/shuttle, tur paketi 
Site : www.betravel.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, www.betravel.com.tr isimli web sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, www.betravel.com.tr isimli web sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin yapılan her türlü açıklamayı kabul ettiğini ve bu hususlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 

4. KULLANIM VE ÜYELİK ŞARTLARI

www.betravel.com.tr ’de alım satım yapabilme yetkisi, sadece şirket ile hukuken bağlayıcı sözleşmeyi www.betravel.com.tr ’ye üye olmak kaydıyla onaylayan kullanıcılarda bulunmaktadır. www.betravel.com.tr ’ye üye olmak için reşit olmak, şirket tarafından istenen bilgileri eksiksiz olarak sunmak gerekmektedir. Reşit olmayan kişiler site hizmetlerinden yararlanamazlar.

5. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Üyelik prosedürünü yerine getirirken, hizmetlerden faydalanırken, sağlanan hizmetler ile ilgili olarak herhangi bir işlemi yerine getirirken, iş bu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine uygun hareket edeceğini, tüm bu şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt eder.
b. Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, www.betravel.com.tr kullanıcılara ait bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını, bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun, tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
c. www.betravel.com.tr isimli web sitesi tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak amacıyla, kullandıkları sisteme erişim araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması gibi hususlar, tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bu husustaki ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcı ve veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan www.betravel.com.tr ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d. Site, dahilinde tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. www.betravel.com.tr ’nin kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmadığından, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çakacak zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.
e. Kullanıcı işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
f. Kullanıcılar, hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabileceklerinden, site dahilinde yaptıkları her işlem ve eylemden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.betravel.com.tr doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
g. Kullanıcıların sitede verilen hizmetlere bağlı olarak kötü niyetli ve mevzuata aykırı davranışlar sergilemesi durumunda, üyeliği www.betravel.com.tr tarafından geçici ya da tamamen iptal edilebilir. Bu durumda, kullanıcı site hizmetlerinden yararlanamayacaktır.

6. www.betravel.com.tr ’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. www.betravel.com.tr sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, kullanıcıların sisteme yüklediği bilgi ve içerikleri kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutar. Kullanıcı www.betravel.com.tr tarafından talep edilen değişiklikleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Bu değişiklik ve düzeltme taleplerinin yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan kullanıcılar sorumlu olacaktır.
b. www.betravel.com.tr sitede yer alan kullanıcı bilgilerini ve üyeliğe ilişkin kullanıcı bilgilerini, kullanıcı güvenliği veya yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği şekilde kullanma hakkına haizdir. Bu bilgileri veri tabanı üzerinde muhafaza da edebilir. 

7. ÜRÜN İADE PROSEDÜRÜ

İş bu sözleşmeyi kabul ederek, www.betravel.com.tr tarafından verilen hizmetler çerçevesinde ürün satın alan kullanıcılar, satın aldıkları ürünü kullanmadan iade etmeye kalktıklarında, ürünü aldıklarında kendilerine verilen tedarikçi kurallarına tabi olduklarını kabul eder.Ürün iadesi tedarikçi kuralları çerçevesinde yapılamaz ise bedeli iade edilmez ve sorumluluk kabul edilmez. 

8. GİZLİLİK

www.betravel.com.tr web sitesinde kullanıcılara ilişkin bilgileri iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde, gizlilik sözleşmesi kapsamında kullanabilir. 

9. TAZMİNAT

Kullanıcı, bu sözleşme veya bu sözleşmenin içerdiği belgelere uymaması halinde, üçüncü şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek herhangi bir zararı tazmin etmeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder. 

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İş bu sözleşme, kullanıcı siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelik süresinin dolması ya da geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Kullanıcının işbu sözleşme ekleri, site içinde yer alan hizmete ilişkin kuralları ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilme hakkına haiz olacaktır. Sözleşmenin www.betravel.com.tr tarafından tek taraflı feshi halinde, www.betravel.com.tr uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 

11. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

www.betravel.com.tr tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.